Obsługa biurowa

Prowadzenie księgowości, spraw kadrowych czy też bieżąca wymiana dokumentów z ZUS, są czasochłonne i wymagają zatrudnienia pracowników do obsługi działów, które nie mają bezpośredniego przełożenia na generowanie przychodów. Aby zmniejszyć koszty funkcjonowania firmy, warto rozważyć outsourcing i przekazanie niektórych zadań innym podmiotom, które są specjalistami w danej dziedzinie.

W ramach usług naszego biura oferujemy obsługę administracyjno-rachunkową małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Świadczymy usługi z zakresu:

  • administracyjnej obsługi biura,
  • obsługi kadrowo-płacowej,
  • prowadzenia księgowości,
  • obsługi programu Płatnik,
  • porządkowania i archiwizacji dokumentów.

Poza prowadzeniem ksiąg rachunkowych i teczek pracowniczych sporządzamy również deklaracje podatkowe oraz sprawozdania i raporty. Zajmujemy się opracowaniem planu kont, rozliczeniami z ZUS i reprezentowaniem podatnika przed organami państwowymi.

Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej

Oferujemy również usługi dodatkowe, pomocne w prowadzeniu działalności gospodarczej. Przygotowujemy wnioski rejestracyjne, zmian danych, zawieszenia i zamknięcia w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Rejestrujemy przedsiębiorców, którzy chcą pozyskać refundację wynagrodzenia zatrudnianych pracowników, posiadających stopień niepełnosprawności.

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia w dowolnej dziedzinie, związanej z prowadzeniem firmy – doradzimy lub wskażemy odpowiednie organy, które będą mogły pomóc w danym zakresie. Jesteśmy elastyczni w naszej pracy. Nie działamy schematycznie, dzięki czemu możemy dopasować usługi outsourcingu specjalnie do formy działalności przedsiębiorstwa oraz specyfiki branży, w jakiej funkcjonuje Państwa firma.


kalkulator i laptop
Ludzie przy stole

Kadry i płace

Długopis w dłoni

Obsługa programu płatnik

Mężczyzna i kobieta

Administracyjna obsługa biura